THỦ TỤC BAO GỒM (Cần nhiều tài chính, lịch sử đi nước ngoài) Tất cả hồ sơ phải được dịch sang tiếng anh và có […]

Hồ sơ chuẩn bị để xin visa Nhật du lịch CHỨNG MINH VỀ NHÂN THÂN : – Hộ chiếu gốc (còn hạn 06 tháng gần […]

HỒ SƠ XIN VISA HÀN QUỐC TẤT CẢ CÁC GIẤY TỜ PHOTO TRÊN GIẤY A4 VÀ ĐỀU PHẢI CÔNG CHỨNG (SAO Y) Để tạo điều […]